Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej

Mariusz Makara
09.07.2018

4 - 5 lipca br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze reprezentujący Nadodrzański, Nadwiślański i Morski Oddział Straży Granicznej, którzy kilkumiesięczną, intensywną naukę rozpoczęli w dniu 9 marca 2018 r. Egzamin były sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. 
W dniu 6 lipca 2018 r. w auli COSSG, w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom Szkoły Podoficerskiej świadectwa wręczył pełniący obowiązki Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - płk SG dr Piotr Boćko. Komendant pogratulował absolwentom zdanych egzaminów i uzyskiwanych wyników w szkoleniu, a korzystając z okazji podziękował szczególnie wyróżniającym się funkcjonariuszom za aktywność pozasłużbową przejawiającą się w honorowym oddawaniu krwi oraz za zaangażowanie i inicjatywę podczas wykonywania obowiązków służbowych, którzy swoim działaniem kreują wzorową postawę funkcjonariusza Straży Granicznej, a tym samym pozytywny wizerunek naszej formacji.

do góry