Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Przekazanie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta COSSG ds. logistycznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazanie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta COSSG ds. logistycznych

Mariusz Makara
08.06.2018

8 czerwca br. w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, w obecności kadry kierowniczej Ośrodka, płk SG Wioleta Gorzkowska – Zastępca Komendanta Głównego SG przedstawiła zebranym funkcjonariuszom i pracownikom nowego Zastępcę Komendanta COSSG właściwego w sprawach logistycznych – ppłk. SG Pawła Sobieraja.

Ppłk SG Paweł Sobieraj z dniem 11 czerwca br. zastąpi dotychczas realizującego obowiązki na tym stanowisku płk. SG Roberta Kielara.

Ppłk SG Paweł Sobieraj od 1998 r. pełnił służbę wojskową w Jednostce nr 2649 w Żaganiu. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył w 2003 r. uzyskując tytuł inżyniera na Wydziale Mechanicznym. W 2007 r. został przyjęty do służby w Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego. Od maja 2009 r. mianowany został na stanowisko Naczelnika Wydziału Transportu. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Mechanicznym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w zakresie Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, a następnie w 2013 r. studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Z dniem 16 września 2014 r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. 11 czerwca 2018 r. Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ppłk. SG Pawłowi Sobierajowi pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ds. logistycznych.

Dzisiejszą uroczystość zakończyły podziękowania oraz gratulacje dla dotychczasowego i nowo mianowanego komendanta.

do góry