Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia resortowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia resortowego

Agnieszka Zarębska
08.02.2018

7 lutego br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej posiadających zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze reprezentujący Karpacki i Śląski Oddział Straży Granicznej, którzy naukę w Ośrodku rozpoczęli w dniu 8 stycznia 2018 r. Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności i obejmował część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. W Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych COSSG, w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom świadectwa wręczył Komendant COSSG płk SG Grzegorz Skorupski, który pogratulował zdanych egzaminów, życząc im awansów i sukcesów w dalszej służbie w Straży Granicznej. 

do góry