Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych

Ewelina Świtała
02.02.2018

W dniu 2 lutego 2018 r. w auli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Szkolenie słuchaczy trwało od 16 sierpnia 2017 r. do 2 lutego 2018 r. Ukończyło je z wynikiem pozytywnym 66 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

W imieniu Komendanta COSSG płk. SG Grzegorza SKORUPSKIEGO w obecności kadry kierowniczej Ośrodka, absolwentom przeszkolenia dyplomy wręczył Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych płk SG dr Piotr BOĆKO. Na zakończenie podziękował słuchaczom za zaangażowanie w czasie zajęć oraz pogratulował zdania egzaminów końcowych, podczas których wszyscy musieli wykazać się rozległą wiedzą specjalistyczną oraz szerokimi umiejętnościami praktycznymi. Życzył absolwentom samych sukcesów w służbie i wytrwałości na zajmowanych stanowiskach służbowych przy wzbogacaniu formacji wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi z zakresu zarządzania, kierowania i dowodzenia zdobytymi podczas zajęć w COSSG. Podziękowania otrzymali również wykładowcy, którzy na co dzień dzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i umiejętnościami przyczyniając się do uzyskania wysokich wyników końcowych przeszkolenia.

do góry