Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie I edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I edycja kursu doskonalącego z zakresu postępowania wyjaśniającego - szkodowego

Mariusz Makara
29.01.2018

W dniach 22 – 25 stycznia 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Postępowanie wyjaśniające – szkodowe”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy prowadzą lub są przewidziani do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody w majątku Straży Granicznej.W przedsięwzięciu wzięło udział 12funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego Oddziału SG, Komendy Głównej SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Podczas czterodniowego pobytu w COSSG uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z realizacją postępowania wyjaśniającego – szkodowego. Istotną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonywali ćwiczenia, polegające na sporządzaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniającym – szkodowym.

W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili: wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek i ppor. SG Marcin Badlik.

do góry