Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykrywanie i zwalczanie przemytu materiałów promieniotwórczych i jądrowych w Kosowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wykrywanie i zwalczanie przemytu materiałów promieniotwórczych i jądrowych w Kosowie

Ewelina Świtała
25.01.2018

Wykładowcy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadzili w dniach 15-19.01.2018 r. szkolenie z zakresu wykrywania i zwalczania przemytu materiałów promieniotwórczych i jądrowych dla funkcjonariuszy Policji Granicznej oraz Służby Celnej Kosowa.

Szkolenie odbyło się w stolicy Kosowa – w Prisztinie i zostało zorganizowane w ramach projektu EXBS - Export Control and Related Border Security nadzorowanego przez Departament Stanu USA. Warto podkreślić, że poza służbami mundurowymi w przedsięwzięciu tym brali również udział przedstawiciele organu właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego w Kosowie czyli Agencji Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego, którzy wspierali polskich wykładowców w kwestiach prawnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z metodami zwalczania przemytu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych oraz nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do detekcji promieniowania jonizującego.

do góry