Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Uratowali życie koledze - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uratowali życie koledze

Ewelina Świtała
11.01.2018

10 stycznia 2018 r. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej płk SG Grzegorz Skorupski w obecności kadry kierowniczej Ośrodka oraz słuchaczy kursów kwalifikowanych wręczył nagrody pieniężne przyznane funkcjonariuszom przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, którzy wykazali się odwagą i bohaterskim zachowaniem podczas ratowania zdrowia i życia swojego kolegi.

Szer. SG Tomasz Barański z Morskiego Oddziału Straży Granicznej i szer. SG Adam Litwińczuk z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 9 listopada 2017 r., pełniąc służbę dyżurną w Ośrodku zaobserwowali zanik oddechu u słuchacza przebywającego w tym czasie na pododdziale. Funkcjonariusze prawidłowo ocenili zaistniałą sytuację, wdrożyli procedurę przewidzianą w takich wypadkach, a następnie przeprowadzili resuscytację krążeniowo– oddechową kontynuując ją do czasu przejęcia akcji przez wykwalifikowanych ratowników.

Podkreślenia wymaga fakt, że skuteczna i profesjonalna reakcja ww. funkcjonariuszy miała istotny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego i zgodnie z opinią  wykwalifikowanego personelu medycznego uratowała życie poszkodowanemu.

Zaprezentowana, godna naśladowania postawa funkcjonariuszy, świadczy o ich wyjątkowej odwadze wpisującej się w etos służby w Straży Granicznej.

do góry