Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”

Ewelina Świtała
22.12.2017

W dniach 18 – 21 grudnia 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, realizujących zadania w pionie logistycznym Straży Granicznej, odpowiedzialnych za organizację zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, uczestniczących w czynnościach zbycia oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu uczestniczyło 10 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego
i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności dotyczące realizacji procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomegow jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziono na umiejętności kwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego do składników zbędnych i zużytych, wskazywania etapów postępowania w stosunku do zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, wskazywania etapów postępowania ze składnikami zbywanymi za pośrednictwem Agencji Mienia Wojskowego oraz doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadził mjr SG Andrzej Mazurek - wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. 

do góry