Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Egzamin resortowy MSWiA z języka angielskiego” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Egzamin resortowy MSWiA z języka angielskiego”

Agnieszka Zarębska
21.12.2017

W dniach 14-15 grudnia 2017 r. w Departamencie Spraw Międzynarodowych MSWiA w Warszawie został przeprowadzony egzamin resortowy z języka angielskiego. Treści egzaminacyjne przygotowali wspólnie lektorzy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz Studium Edukacji Językowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała rozumienie ze słuchu, uzupełnienie testu gramatyczno-leksykalnego, napisanie streszczenia i pisma służbowego oraz przetłumaczenie na język polski tekstu źródłowego. Część ustna składała się z autoprezentacji, wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego oraz wypowiedzi na jeden z zaproponowanych tematów. Aby przystąpić do części ustnej egzaminu, kandydaci musieli uzyskać minimum 60% z części pisemnej. Do egzaminu przystąpiło 8 osób, a jego celem było potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

W skład komisji egzaminacyjnej weszli przedstawiciele Ministerstwa oraz dwóch egzaminatorów z ramienia COSSG oraz WSPol. Egzaminatorem wyznaczonym przez Komendanta COSSG, płk. SG Grzegorza Skorupskiego, był kpt. SG Paweł Palonek.

do góry