Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie I edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”

Agnieszka Zarębska
15.12.2017

W dniach 11 – 14 grudnia 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, realizujących zadania w pionie logistycznym Straży Granicznej, odpowiedzialnych za organizację zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, uczestniczących w czynnościach zbycia oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu uczestniczyło 9 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko - Mazurskiego, Nadwiślańskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG,  Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności dotyczące realizacji procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomegow jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziono na doskonalenie umiejętności kwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego do składników zbędnych i zużytych, wskazywania etapów postępowania w stosunku do zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, wskazywania etapów postępowania ze składnikami zbywanymi za pośrednictwem Agencji Mienia Wojskowego oraz doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili: ppor. SG Marcin Badlik - funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz mjr SG Andrzej Mazurek - wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych

do góry