Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Agnieszka Zarębska
14.12.2017

W dniach 14-19 grudnia br. odbyła się ostatnia edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych COSSG.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

W kursie udział wzięło 16 funkcjonariuszy z  Podlaskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego i Nadwiślańskiego, Warmińsko- Mazurskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Kurs doskonalący skierowany jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane do kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

do góry