Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II edycja kursu doskonalącego z zakresu prowadzenia ewidencji pomocniczej rzeczowych aktywów przez użytkownika - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II edycja kursu doskonalącego z zakresu prowadzenia ewidencji pomocniczej rzeczowych aktywów przez użytkownika

Mariusz Makara
07.12.2017

W dniach 27 – 29 listopada 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Prowadzenie ewidencji pomocniczej rzeczowych aktywów przez użytkownika”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy posiadają na stanie rzeczowe aktywa i zobowiązani są do prowadzenia ich ewidencji. W przedsięwzięciu wzięło udział 14 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego i Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu i Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Podczas trzydniowego pobytu w COSSG uczestnicy kursu zaznajomili się z rodzajami urządzeń ewidencyjnych oraz zasadami ich prowadzenia przez użytkownika posiadającego na stanie rzeczowe aktywa. Zajęcia teoretyczne poparte zostały ćwiczeniami, w trakcie których słuchacze zakładali urządzenia ewidencyjne, a następnie dokonywali w nich zapisów operacji związanych z przychodem lub rozchodem rzeczowych aktywów majątku. W drugiej części kursu słuchacze zostali zapoznani z klasyfikacją rzeczowych składników majątku i zasadami gospodarowania mieniem.

W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili: wykładowca Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek i ppor. SG Marcin Badlik - funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału SG. 

do góry