Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Agnieszka Zarębska
01.12.2017

W dniach 28.11.2017 r. – 01.12.2017 r. w COSSG w Koszalinie odbyła się ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Grupa szkoleniowa liczyła 13 osób reprezentujących Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędy Wojewódzkie, które prowadzą sprawy związane z pobytem cudzoziemca na terytorium RP. Szkolenie prowadził chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – funkcjonariusz Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego.

Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie rejestratorów do pracy w tym systemie oraz wskazanie sposobów zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie się do zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu tj.: Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v.2. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywali wiadomości dotyczące budowy, podstawowej terminologii i obsługi Systemu Informatycznego Pobyt v.2. Ponadto doskonalili umiejętności w Systemie Informatycznym Pobyt v.2 związane m.in.: z wyszukiwaniem, przetwarzaniem informacji, rejestrowaniem wniosków, decyzji oraz odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń uczestników szkolenia w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP. Uczestnicy szkoleń zgodnie potwierdzali wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

W 2017 roku zostało przeprowadzonych 10 edycji kursu doskonalącego „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”. Łącznie przeszkolono 122 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich.

do góry