Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Doskonalimy umiejętności prowadzenia zajęć - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Doskonalimy umiejętności prowadzenia zajęć

Agnieszka Zarębska
29.11.2017

W dniach 20-24 listopada 2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pt. „Podstawy przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej”.

W trakcie zajęć uczestnicy nabywali wiadomości i umiejętności związane z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Poznawali również zasady opracowania konspektu zgodnie z metodyką nauczania oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kurs był okazją do wymiany doświadczeń związanych z udziałem w różnorodnych przedsięwzięciach szkoleniowych, zarówno w charakterze uczestnika jak i prowadzącego. Zaprezentowano realizację zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, co wzbudziło w uczestnikach zaciekawienie i kreatywność.

Uczestnicy podczas zajęć mieli okazję usystematyzować posiadane wiadomości z zakresu prowadzenia zajęć poznając podstawy psychologiczne procesu uczenia się oraz metodyki nauczania. Ponadto zostali zapoznani z dokumentami normatywnymi regulującymi prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników w Straży Granicznej.

W ramach ćwiczeń opracowane zostały przykładowe konspekty do zajęć. W związku z tym uczestnicy nabyli umiejętności formułowania celów dydaktycznych, doboru metod i środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. Trwający 5 dni kurs upłynął w atmosferze współpracy i wzajemnej wymiany widomości oraz doświadczeń.

Prowadzący zajęcia dążyli do aktywizacji uczestników oraz pełnego ich zaangażowania w realizowane ćwiczenia. Posiadane kompetencje i doświadczenie kadry prowadzącej zajęcia, tj. wykładowców Zespołu Metodyki Szkolenia, Analiz i Ewidencji Zakładu Organizacji Dydaktyki mjr SG Małgorzaty Rusin i ppłk SG Arletty Skorek zostały docenione przez uczestników, co znalazło odzwierciedlenie w wyrażanych opiniach. Dla części uczestników kursu przygotowanie się do roli prowadzącego zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego było zupełną nowością, a opracowanie konspektu dużym wyzwaniem. 

Pobyt w Koszalinie zaowocował nowymi kontaktami oraz możliwością odwiedzin Mielna i Bałtyku. 

do góry