Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Mariusz Makara
09.10.2017

W dniach 26 września – 6 października 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano piątą w tym roku edycję dwutygodniowego szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

Była to edycja dodatkowa uruchomiona w związku z zapotrzebowaniem służbowym związanym z koniecznością mianowania nowych kandydatów na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych SG. W szkoleniu uczestniczyło 24 funkcjonariuszy SG przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania. Słuchacze pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Treści szkolenia tradycyjnie dotyczyły problemów związanych z zarządzaniem w organizacji, w tym głównie zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Słuchacze wyposażeni zostali w kompetencje kierownicze, związane z planowaniem zadań, podejmowaniem decyzji, organizowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań oraz w tzw. kompetencje „miękkie” służące budowaniu własnego potencjału kierowniczego, tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowaniu ich do pracy, rozwiązywaniu problemów w zespole i in. Zostali także zapoznani z zagadnieniami problematyki praw człowieka i równego traktowania oraz przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej i diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie/pracy. Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony egzamin.

Organizatorem szkolenia był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zajęcia dydaktyczne realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Elżbieta Kamińska, kpt. SG Anna Chachaj oraz przedstawiciel BSW SG. Słuchacze bardzo pozytywnie odebrali przedstawioną propozycję szkoleniową doceniając zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne walory przedsięwzięcia, a przede wszystkim profesjonalizm wykładowców – ich dużą wiedzę i doświadczenie oraz zaangażowanie i stwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciu celów szkolenia.

do góry