Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego

Mariusz Makara
06.10.2017

W dniach: 02 – 05.10.2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej „Stres w pracy kierowniczej i profilaktyka wypalenia zawodowego”, której celem było doskonalenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego zarówno u siebie jak i u swoich podwładnych.

Szkolenie zostało zrealizowane przez wykładowcę  Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i psychologa służby zdrowia  mjr SG Anettę Kiszczak, natomiast zajęcia na basenie pływackim przeprowadził ppłk SG Marek Kulon.

W czasie realizowanego kursu uczestnicy uczyli się przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom stresu wynikającego z trudności w kierowaniu ludźmi (na przykład w sytuacjach konfliktowych czy pod presją czasu). Wykonywali liczne ćwiczenia relaksacyjne, diagnozowali własne możliwości radzenia sobie ze stresem psychologicznym oraz uczyli się  rozpoznawać i zapobiegać symptomom zespołu wypalenia zawodowego. Brali również udział w symulowanej interwencji kryzysowej wobec osoby nadużywającej alkoholu. W czasie zajęć ruchowych słuchacze uczestniczyli w ćwiczeniach na basenie pływackim oraz w marszu terenowym przy użyciu kijków nordic walking.

Mamy nadzieję, iż przedmiotowe kursy pozwolą rozwinąć potencjał osobisty ich uczestników oraz odporność na różnorodne trudności w pracy kierowniczej.

do góry