Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejne działanie w ramach projektu twinningowego „Wzmocnienie zdolności PSG Ukrainy w dalszym wdrażaniu strategii zintegrowanego zarządzania granicami" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne działanie w ramach projektu twinningowego „Wzmocnienie zdolności PSG Ukrainy w dalszym wdrażaniu strategii zintegrowanego zarządzania granicami"

Ewelina Świtała
26.09.2017

W dniach 11 - 15 września 2017 r. w Kijowie odbyło się kolejne działanie w ramach projektu twinningowego „Wzmocnienie zdolności Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w dalszym wdrażaniu strategii zintegrowanego zarządzania granicami w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów oraz wykrywania skradzionych samochodów”.

Projekt ten jest realizowany przez niemiecką Policję Federalną, Graniczą Służbę Litwy oraz Straż Graniczną RP.

Spotkanie w Kijowie dotyczyło realizacji działania C1 z komponentu 3 projektu, które polegało na opracowaniu koncepcji oraz planu działania dla Państwowej Służby Granicznej Ukrainy dotyczących dalszego rozwoju zdolności i skuteczności wykrywania skradzionych pojazdów oraz udoskonalenie wymiany informacji i współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Ze strony polskiej w spotkaniu wziął udział lider komponentu 3 chor. szt. SG Wojciech Pempko z COSSG w Koszalinie oraz ekspert krótkoterminowy projektu st. chor. SG Arkadiusz Żurawa z W-MOSG.

W trakcie realizacji działania dopracowano szczegóły koncepcji oraz omówiono kwestie dotyczące szkoleń specjalistów z zakresu wykrywania skradzionych pojazdów, potrzeb PSGU w zakresie sprzętu technicznego pomocnego przy ocenie autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów oraz baz danych poszukiwanych pojazdów i informacyjnych wykorzystywanych na I i II linii kontroli.

do góry