Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego

Ewelina Świtała
04.08.2017

W dniach 31 lipca do 3 sierpnia br., odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego pt.: „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego”, w której uczestniczyli przedstawicie jednostek organizacyjnych SG pionu operacyjnego.

Podczas szkolenia omówiono m.in. kontekst kulturowy i psychologiczny współczesnego terroryzmu, współdziałanie służb w Polsce i na świecie w zakresie zwalczania terroryzmu oraz możliwości profilowania osób przez funkcjonariuszy SG podczas realizacji czynności zapobiegania zjawiskom o podłożu terrorystycznym. Dodatkowo, słuchacze szkolenia wzięli udział w treningu strzeleckim w specjalizacji użycia broni palnej w działaniach asymetrycznych. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Zakładu Operacyjno - Rozpoznawczego COSSG oraz współpracowników Zespołu Naukowego Kierownika Katedry Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Wrocławskiego Pana prof. dr hab. Macieja Szostaka: Panią prof. Magdalenę Maszczyńską z University of Cambridge w Anglii oraz Pana Sławomira Pacześnego – eksperta ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i zwalczania zagrożeń terrorystycznych firmy szkoleniowej Alphaone. 

do góry