Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kolejna edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu zarządzania konfliktami w relacjach służbowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejna edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu zarządzania konfliktami w relacjach służbowych

Mariusz Makara
24.07.2017

W dniach: 17 – 20.07.2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej „Rozwiązywanie konfliktów w relacjach służbowych poprzez negocjacje i mediacje”, której celem było doskonalenie umiejętności zarządzania konfliktami w relacjach kierownik - zespół.

Zajęcia zostały zrealizowane przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych  mjr SG Justynę Błędniak–Czabrowską oraz psycholog Służby Zdrowia COS SG mjr SG Anettę Kiszczak.

W czasie realizowanego kursu uczestnicy uczyli się właściwie reagować  z pozycji kierownika na sytuacje konfliktowe w relacji przełożony – podwładny a także wchodzić w rolę mediatora, w przypadku pojawienia się  konfliktów pomiędzy członkami zespołu. W ćwiczeniach praktycznych stosowali strategie prowadzenia mediacji i negocjacji, uwzględniającą potrzeby wszystkich zainteresowanych stron i pozwalającą na wypracowanie trwałych, obustronnie korzystnych rozwiązań.

Zarządzanie konfliktami polega na ujawnianiu ich poprzez otwartą komunikację i poszukiwaniu rozwiązań, które często niosą za sobą zmiany i rozwój zespołu. Mamy nadzieję, iż przedmiotowe kursy wpłyną pozytywnie na relacje kierownicze ich uczestników i przyczynią się do konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w służbie.

do góry