Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach logistycznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach logistycznych

Agnieszka Zarębska
14.07.2017

Z dniem 15 lipca 2017 r. Komendant Główny Straży Granicznej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – ppłk. SG Roberta Kielara.

Ppłk SG Robert Kielar urodził się 15 września 1976 r. w Lubaczowie w woj. podkarpackim. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którą ukończył w dniu 1 lipca 2000 r. uzyskując tytuł inżyniera o specjalności eksploatacja urządzeń i systemów łączności. W 2005 r. ukończył uzupełniające studia magisterskie w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku elektrotechnika uzyskując tytuł magister inżynier o specjalności aparatura elektroniczna. Natomiast w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w zakresie logistyka w bezpieczeństwie kraju.

Po ukończeniu studiów w WAT przez okres 4 miesięcy pełnił służbę w 1 Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej Biura Ochrony Rządu.

Służbę w Straży Granicznej rozpoczął 1 grudnia 2000 r. w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu, w którym od początku związany był z Wydziałem Łączności i Informatyki, zajmując stanowiska specjalisty Sekcji Radiokomunikacji i Obserwacji Technicznej, zastępcy naczelnika oraz naczelnika Wydziału.

 

do góry