Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu zarządzania konfliktami w relacjach służbowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla kadry kierowniczej Straży Granicznej z zakresu zarządzania konfliktami w relacjach służbowych

Agnieszka Zarębska
14.07.2017

W dniach: 10 – 13.07.2017 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej niższego i średniego szczebla zarządzania Straży Granicznej „Rozwiązywanie konfliktów w relacjach służbowych poprzez negocjacje i mediacje”, której celem było doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych, dotyczących zarówno relacji kierowniczych, jak i pomiędzy członkami zespołu.

Zajęcia zostały zrealizowane przez wykładowcę Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych mjr SG Justynę Błędniak – Czabrowską i mjr SG Anettę Kiszczak - psycholog Służby Zdrowia COSSG.

W czasie realizowanego kursu uczestnicy analizowali przyczyny konfliktów w relacjach służbowych; uczyli się asertywnej komunikacji, aby pomimo różnicy zdań unikać agresywnej konfrontacji i nie kierować się emocjami; stosowali strategie negocjacyjne, uwzględniające potrzeby wszystkich zainteresowanych stron w sytuacjach konfliktu interesów. Większość przeprowadzanych ćwiczeń opierała się na symulacjach i grach ról, co pozwoliło na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Słuchacze wzięli również udział w negocjacyjnej grze terenowej, mającej na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania.

Konflikty, które zdarzają się w pracy kierowniczej, mogą mieć charakter relacyjny bądź merytoryczny; mogą wynikać z postaw i wartości, jakimi kierują się ludzie albo z problemów strukturalnych czy organizacyjnych. Zarządzanie tymi konfliktami polega na ujawnianiu ich poprzez otwartą komunikację i poszukiwaniu obustronnie korzystnych rozwiązań, które na stałe poprawią atmosferę i relacje w zespole.

do góry