Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący „Gospodarowania mieniem” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Gospodarowania mieniem”

Agnieszka Zarębska
13.07.2017

W dniach 03 – 07 lipca 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący „Gospodarowanie mieniem”. Kurs prowadzili: ppłk SG Michał Jerchel, ppłk SG Artur Kuziomko, mjr SG Beata Kowalska, chor. szt. SG Joanna Gorzelska i st. chor. szt. SG Piotr Marek.

Adresatami kursu byli funkcjonariusze i pracownicy SG, wykonujący zadania na stanowiskach magazynierów, zaopatrzeniowców oraz księgowych granicznych jednostek organizacyjnych.

Celem kursu było usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy
i pracowników w zakresie gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, którzy na co dzień wykonują zadania w zakresie logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania granicznych jednostek organizacyjnych SG.

Podczas zajęć uczestnicy kursu zapoznali się z zasadami planowania finansowego oraz realizacji obrotu gotówkowego, gospodarowaniem mieniem w SG i gospodarki materiałowej prowadzonej na szczeblu Oddziału SG, zarządzania mieniem SG przy użyciu Centralnego Systemu Zarządzania Zasobami (CSZZ) SG - MAXIMO, przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku.

do góry