Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dzień otwartej Szkoły - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień otwartej Szkoły

Autor : Mariusz Makara
18.05.2017

Z okazji 25- lecia utworzenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, w ramach obchodów Święta naszej formacji, 18 maja br. dla wszystkich koszalińskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży zorganizowaliśmy Dzień otwartej Szkoły.

W celu przybliżenia zawodu funkcjonariusza Straży Granicznej oraz zakresu pełnionej przez nas służby i wykonywanej pracy, przez cały dzień oprowadzaliśmy naszych gości po specjalnie przygotowanej ścieżce edukacyjnej, prezentując bazę dydaktyczną Szkoły, sprzęt techniczny, szkoleniowy i transportowy na co dzień używany przez funkcjonariuszy w służbie.

W tym roku został pobity rekord, jeżeli chodzi o liczbę gości odwiedzających nasz Ośrodek – na Dniu otwartej Szkoły gościliśmy bowiem ponad 1000 dzieci i młodzieży. Przy, pamiętającej zamierzchłe czasy, budce wartowniczej, nasi goście otrzymywali okolicznościowe przepustki uprawniające do wejścia na teren Ośrodka i pod przewodnictwem opiekunów ze szkolenia podstawowego i podoficerskiego zwiedzali naszą Szkołę. Wykładowcy COSSG opowiedzieli zwiedzającym, jak zmieniał się charakter naszej służby na przełomie lat, przedstawili różnice w ochronie zewnętrznej i wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, pokazali specyfikę służby funkcjonariuszy naszej formacji, opowiedzieli o historii i zadaniach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz dokonali prezentacji na co dzień wykorzystywanego sprzętu służbowego.

Dodatkową atrakcję stanowiła ekspozycja umundurowania SG, prezentacja Szkolnej Jednostki Pływającej SG Typu „Szkwał”, z możliwością wejścia na „mostek kapitański”, pokaz sprzętu szkoleniowego wykorzystywanego do ćwiczeń z technik interwencji, walki wręcz i samoobrony, a także możliwość samodzielnego sprawdzenia zabezpieczeń w dokumentach, użycia detektorów metali, specjalistycznych kamer, czy obejrzenia próbek odpadów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stanowisko udzielania I pomocy, no i oczywiście, dla najmłodszych zwiedzających ogromną atrakcję stanowił pokaz środków transportu Straży Granicznej. Miłym akcentem dla naszych najmniejszych gości były okolicznościowe balony, które „zdobyliśmy” dzięki uprzejmości związków zawodowych. Zadowolenie i uśmiech na twarzach zwiedzających po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu, iż tego typu imprezy powinny odbywać się cyklicznie.

Dzień otwartej Szkoły wpisuje się w ramy programu społeczno – edukacyjnego „Razem bezpieczniej”, którego jednym z priorytetów jest budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Podstawowym założeniem kampanii jest poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do służb mundurowych, co w konsekwencji spowoduje nawiązanie trwałego, stałego i naturalnego partnerstwa obywateli ze służbami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Linki do publikacji dot. artykułu:

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/110068/dzien_otwarty_u_straznikow_granicznych

https://www.youtube.com/watch?v=pN1urniFazs

do góry