Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Udzielanie pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udzielanie pierwszej pomocy

Agnieszka Zarębska
15.05.2017

W dniach 08 - 10.05.2017 r. Zakład Kompetencji Kierowniczych i Logistycznych COSSG zrealizował kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Udzielanie pierwszej pomocy”, w którym wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy z Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Morskiego Oddziału SG.

Podczas kursu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i nabyli umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, m.in. umiejętność postępowania z pacjentem urazowym na miejscu zdarzenia, tamowanie krwotoków, opatrywanie ran oraz zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych w oczekiwaniu na przyjazd służb ratunkowych. Posiedli umiejętności udrożniania dróg oddechowych oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC. Obsługując automatyczny defibrylator zewnętrzny –AED, mogli przekonać się o korzyściach płynących z wczesnej defibrylacji u osoby z zatrzymaniem krążenia.

Zajęcia prowadził funkcjonariusz Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego COSSG w Koszalinie st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan.

do góry