Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mariusz Makara
04.05.2017

W dniu 3 maja 2017 r. odbyły się w uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na zaproszenie Prezydenta Koszalina, Dowódcy Garnizonu Koszalin oraz Przewodniczącego Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej reprezentował ppłk SG dr Piotr Boćko – Zastępca Komendanta COSSG. Nasza szkoła wystawiła również poczet sztandarowy i asystę honorową.

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, która odbyła się w koszalińskiej katedrze p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy świętej odbył się przemarsz ulicą Zwycięstwa, a następnie uroczystości patriotyczne zorganizowane na placu Zwycięstwa przy pomniku Marszalka Józefa Piłsudskiego.

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 226 lat temu, 3 maja 1791 r. Jest pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych), ustawą zasadniczą regulującą podział władzy państwowej, prawa i obowiązki obywateli.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946. ©Kancelaria Sejmu s. 2/56 2015-01-07 

Fot.: Dawid Jaśkiewicz / http://koszalin.naszemiasto.pl

do góry