Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania

Agnieszka Zarębska
04.05.2017

Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania – kurs doskonalący zrealizowany w dniach 24-28 kwietnia 2017 roku

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej grupa 10 funkcjonariuszy SG ukończyła 5-dniowy kurs doskonalący pt. Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania. Była to druga w tym roku edycja tej propozycji szkoleniowej dla kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania w Straży Granicznej (komendanci placówek SG i ich zastępcy, komendanci dywizjonów SG i ich zastępcy, naczelnicy wydziałów i ich zastępcy, kierownicy zakładów), która jesienią ub.r. zgłosiła swoje zapotrzebowanie na udział w przedmiotowym kursie. Uczestnicy pochodzili z: Karpackiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG i Komendy Głównej SG.

Kurs realizowany jest w formie seminaryjnej i przeznaczony dla kierowników, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym poprzez nabycie i pogłębienie już posiadanej wiedzy i umiejętności oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Treści programowe kursu są zróżnicowane i dotyczą następujących obszarów tematycznych: ogólna wiedza o zarządzaniu (zagadnienia z zakresu planowania, podejmowania decyzji kierowniczych, kultury menedżerskiej), kierowanie potencjałem ludzkim (zagadnienia z zakresu przywództwa, motywowania podwładnych, wystąpień publicznych, negocjacji i mediacji oraz wypalenia zawodowego), obszary regulowane przepisami SG (diagnozowanie zagrożeń korupcyjnych) oraz tematyka dodatkowa (udzielanie pierwszej pomocy).

Organizatorem kursu jest Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych, a zajęcia realizowali następujący wykładowcy: płk SG rez. Wiesław Mrugała, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, ppłk SG rez. Mariusz Skrzyński i kpt. SG Katarzyna Tomczak, st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan oraz przedstawiciele BSW SG .

Uczestnicy bardzo pozytywnie odebrali zajęcia, wskazując na wysoki poziom merytoryczny i metodyczny ich realizacji oraz sprzyjanie nieskrępowanej wymianie poglądów i doświadczeń. W informacji zwrotnej w postaci ankiet ewaluacyjnych oraz bezpośrednio w rozmowie z wykładowcami wyrażano przede wszystkim wysokie uznanie dla zaangażowania i profesjonalnego podejścia kadry prowadzącej zajęcia oraz walorów organizacyjnych przeprowadzonego kursu.

 

 

do góry