Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Autor : Mariusz Makara
17.02.2017

W dniach 06-15.02.2017 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COS SG w Koszalinie zrealizował kolejną z dziesięciu zaplanowanych na ten rok edycję kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof MACZAN oraz Krzysztof MAYER.

Celem głównym kursu było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabytą wiedzę i umiejętności niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

do góry