Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Podpisanie umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podpisanie umowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Autor : Ewelina Świtała
16.02.2017

Dnia 10. 02. 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku nr 41, 41A - 41B w m. Koszalin” .

 

Umowa została podpisana w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie reprezentowanym przez płk SG Grzegorza Skorupskiego – komendanta COSSG a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Artura Szymona Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu przy obecności przedstawicieli Ośrodka: głównego księgowego płk SG Ryszarda Szpura oraz zastępcy naczelnika WTiZ mjr SG Edyty Gaszyńskiej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0047/16. Wartość projektu: 2 438 062,95 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 2 070 653,00 zł.  

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin. Zakres planowanych prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynków nr 41, 41A, 41B w m. Koszalin. Wskazane obiekty wykorzystywane będą, jako zaplecze techniczne Ośrodka, w którym będą zlokalizowane pomieszczenia magazynowe i warsztatowe Sekcji Technicznej w tym: magazyn broni i uzbrojenia oraz warsztat samochodowy. Ulepszenie budynków będzie polegało na przeprowadzeniu prac w wyniku, których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do budynków na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: - ocieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą  grzejników i zaworów (termostatycznych i powrotnych), instalację ciepła technologicznego, modernizację instalacji c.w.u. wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację węzła c.o. i c.w.u.

do góry