Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych

Autor : Mariusz Makara
13.02.2017

W dniach 6–10.02.2017r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.

W szkoleniu wzięło udział 15 funkcjonariuszy z Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Bieszczadzkiego, Morskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych dokonują kontroli drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych pod kątem zgodności przewozu z wymogami Umowy europejskiej ADR.

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie te zagadnienia Umowy ADR, które istotne są z punktu widzenia kontroli takiego przewozu, tj.:

  • podstawy prawne dokonywania kontroli,
  • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
  • wyłączenia z przepisów ADR,
  • sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • dokumentacja przewoźnika,
  • oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,
  • wyposażenie samochodu.

Uczestnicy nabyli również praktyczne umiejętności dotyczące sporządzania dokumentacji kontrolnej. Kurs przeprowadził starszy specjalista st. chor. szt. SG Andrzej Kubaczka z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

do góry