Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej SG

Autor : Ewelina Świtała
13.02.2017

W dniach 31 stycznia – 10 lutego 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano pierwszą w tym roku edycję dwutygodniowego szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej SG.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek organizacyjnych SG, w szkoleniu uczestniczyło 20 funkcjonariuszy SG przygotowywanych do objęcia stanowisk kierowniczych w Straży Granicznej na niższym poziomie zarządzania. Słuchacze pochodzili z następujących jednostek: Bieszczadzkiego, Karpackiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

Treści szkolenia koncentrowały się na problemach związanych z: zarządzaniem w organizacji, w tym głównie zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Słuchacze, dzięki przyswojeniu podstawowej wiedzy, uczestniczeniu w wykonywaniu licznych ćwiczeń i dyskusjach, wyposażeni zostali zarówno w tradycyjne kompetencje kierownicze, związane z planowaniem zadań, podejmowaniem decyzji, organizowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań, jak również w kompetencje służące budowaniu własnego potencjału kierowniczego, tworzeniu właściwych relacji z ludźmi, motywowaniu ich do pracy, rozwiązywaniu problemów w zespole i in. Zostali także zapoznani z wybranymi zagadnieniami  problematyki praw człowieka i równego traktowania oraz przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej i diagnozowania zagrożeń korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie/pracy.

Organizatorem szkolenia był Zespół Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych. Zróżnicowany pod względem treści program realizowali: płk SG rez. Wiesław Mrugała, płk SG Krzysztof Muzyczuk, ppłk SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, mjr SG Anetta Kiszczak, kpt. SG Anna Chachaj oraz przedstawiciel BSW SG – kpt. SG Tomasz Urban. Szkolenie bardzo pozytywnie zostało odebrane przez uczestników i wysoko ocenione poprzez ankiety ewaluacyjne. Słuchacze docenili organizacyjne i merytoryczne walory przedsięwzięcia, a przede wszystkim profesjonalizm wykładowców – ich dużą wiedzę i doświadczenie, a także zaangażowanie i stwarzanie atmosfery sprzyjającej osiągnięciu celów szkolenia.

do góry