Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu postępowań wyjaśniająco - szkodowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu postępowań wyjaśniająco - szkodowych

Autor : Mariusz Makara
10.02.2017

W dniach 06 – 09 lutego 2017 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Postępowanie wyjaśniająco – szkodowe”.

Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników przewidzianych do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody w majątku Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego,  Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego oraz Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie, pod okiem wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego, uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z prowadzeniem postępowania wyjaśniająco – szkodowego. W trakcie szkolenia jego uczestnicy mieli niecodzienną okazję do podzielenia się własnym doświadczeniem oraz wieloma ciekawymi sytuacjami, z jakimi zetknęli się w realizowanych procedurach postępowań wyjaśniających. Ważną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonali szereg ćwiczeń, polegających na sporządzeniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniająco – szkodowym.

do góry